Mantık Araştırmaları Ödülü Yönetmeliği

2018 ödülü, başvurular arasında kayda değer bir çalışma olmadığı için verilmemiştir.

 • Mantık Derneği olarak, ülkemizde mantık çalışmalarını desteklemek, özendirmek ve mantık literatürüne katkı sağlamak amacıyla makale yarışması düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
 • Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, derneğin imkanları dikkate alınarak, Dernek Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.
 • Mantık Derneği Yönetim Kurulu, seçeceği komisyon aracılığıyla, yarışmaya katılan eserleri inceler. Komisyon aralarından değerli bulduğu en fazla beş çalışmayı yönetim kuruluna sunar.
 • Mantık Derneği Yönetim Kurulu, komisyon tarafından seçilen eserleri inceler ve ilk üçe girecek olanları oylama yaparak belirler. Oylamada eşit sayıda tercih yapılmış ise, dernek başkanının oyu belirleyici olur.
 • Ödül kazanan çalışmalar, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla, mantık alanında uluslararası benzer yarışmalara Mantık Derneği’nin adı altında katılması sağlanabilir.
 • İlk üçe giren makale sahiplerinin, Mantık Derneği’nin uygun göreceği bir yerde, makalesini sözel olarak sunması talep edilebilir.
 • Yarışmaya katılacak olan adayların otuzbeş yaşını geçmemiş olmaları gerekir.
 • Ödül alacak çalışmaların yayın hakkı Mantık Derneği’ne aittir. Yazar, Mantık Derneği’nden yazılı izin almak şartıyla çalışmasını yurtiçinde veya yurdışında bastırabilir. Fakat bu yayınlarda çalışmanın Mantık Derneğinden ödül almış olduğunu bir dipnot olarak belirtilmesi gereklidir.

Research Award in Logic Guidelines

 • The Turkish Logic Society has decided to organize an essay competition in order to support and encourage research and to contribute to literature in the field of logic in our country.
 • The first, second, and third prizes are determined annually by the Board of Directors of the Society, taking into account the means of the association.
 • A selection committee appointed by the Board of Directors of the Turkish Logic Society examines the essays included in the competition, and submits a maximum of five works that it finds valuable to the Board of Directors.
 • The Board of Directors of the Turkish Logic Society examines the essays selected by the committee and votes to determine the top three. If two essays are tied for a place, the vote of the president of the society is decisive.
 • By the decision of the Board of Directors of the Society, the award-winning essays can be submitted to similar international competitions in the field of logic to represent the Turkish Logic Society.
 • It may be requested that the authors of the top three essays perform an oral presentation of their essays at a location deemed appropriate by the Turkish Logic Society.
 • Applicants must not be older than thirty-five years of age.
 • The publication rights of the essays awarded belong to the Turkish Logic Society. The author may have his/her essay published domestically or internationally upon receipt of written permission from the Turkish Logic Society. However, a footnote must be included indicating that the work has been awarded by the Turkish Logic Society.
%d blogcu bunu beğendi: