Mantık Araştırmaları Ödülü

Mantık Derneği olarak, ülkemizde yapılan mantık çalışmalarını değerlendirmek ve teşvik etmek maksadıyla, aşağıdaki konuları kapsayan bir yarışma düzenlenmiştir. Arzu edenler, https://mantik.org.tr/mantik-arastirmalari-odulu-yonetmeligi adresinde belirtilen koşullar çerçevesinde bu yarışmaya katılabilirler.

Yarışmada birinci gelecek makale sahibi, 16-26 Haziran 2018‘de Vichy/Fransa‘da gerçekleştirilecek UNILOG 2018: 6. Evrensel Mantık Dünya Kongresi ve Okulu‘na -diğer ülkelerin birincileri arasında yapılacak seçmeye- ülkemizi temsilen katılmaya hak kazanacaktır. Birincinin yol masrafları Mantık Derneği tarafından, kongre boyunca yatacak yer temini ise sözkonusu kongre düzenleme komitesi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma konuları:

  • Mantık sistemleri ve mantık kavramları teorileri
  • Mantık ve diğer alanlar (özellikle fizik, müzik, ekonomi vs.) arasındaki ilişkilerin temellendirilmesi
  • Mantığın insan ve toplum yaşamına katkısı
  • Geleneksel mantık sorunlarının özgün bir şekilde incelenmesi

Başvurular odul@mantik.org.tr e-posta adresine yapılacaktır.

Yarışmaya son katılma tarihi 1 Aralık 2017‘dir.

Research Award in Logic

In order to evaluate and encourage research in logic in our country, Turkish Logic Society has organized a competition which includes the subjects listed below. Those who wish to participate in this competition may do so within the rules outlined at https://mantik.org.tr/mantik-arastirmalari-odulu-yonetmeligi/#english.

The winning author will be entitled to represent our country in UNILOG 2018: 6th World Congress & School on Universal Logic -the contest between winners of different countries- which will be held between 16-26 June, 2018 in Vichy, France. The travel expenses will be covered by the Turkish Logic Society, and the accommodation expenses will be covered by the organizing committee of the congress.

The subjects include:

  • Theories in logical structures and concepts
  • Grounding the relationships between logic and other fields (especially physics, music, economy, etc.)
  • The contribution of logic to human and social life
  • Unique analysis of traditional questions of logic

The applications should be sent to odul@mantik.org.tr.

The deadline for application is December 1, 2017.

“Mantık Araştırmaları Ödülü” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın