Teo Grünberg’in Kaleminden Dünya Mantık Günü Bildirisi

Mantık ve Mantık Sistemleri

Hemen hemen her özel çalışma alanı için o alana özgün bir mantık sistemi kurulabilir. Bu sistemlerin çoğu klasik mantık olarak da bilinen özdeşlikli birinci-basamak mantığının eklentileridir. Bunlardan bazıları kipler mantığı, bilgisel mantık, deontik mantık (ödev mantığı) ve zaman mantığı olarak sıralanabilir. Ancak sezgisel mantık ve kuantum mantığı gibi kimi sistemler vardır ki; bu sistemlerde bazı klasik mantık yasaları geçerli olmadığından, bunlar klasik mantığın eklentileri olmayan sistemlerdir. Bu sistemlerin gerek felsefenin çeşitli alanlarına gerekse bilim ve matematiğe uygulamaları iyi bilinir.

Alan Berger, Kripke’nin 1974’te Princeton’da lisansüstü öğrencilere verdiği bir seminerde yapmış olduğu önemli bir ayrımı ayrıntılı olarak tartışır. Özetle, bu ayrım yukarıda sözünü ettiğimiz mantık sistemleri ile mantığın kendisi arasındaki ayrımdır. Kripke, bu bağlamda, bir mantığı benimseme ve aynı şekilde alternatif bir mantığı benimseme meselesini gündeme getirir. Onun sonucu, “bir mantığı benimseme” kavramının tutarsız olduğudur.Sonsuz bir gerilemeye dayanan akılyürütmesi şu şekilde yorumlanabilir. Yeni bir mantık sistemini araştırmak, anlamak veya kurmak için, öncül bir mantık sistemine gerek duyulacaktır, dolayısıyla da bu sonsuz bir gerilemeye yol açacaktır. Dolayısıyla mantığın kendisi mantık sistemlerinden biri olamaz. Daha ziyade, günümüzde kurulmuş tüm mantık sistemleri veya gelecekte kurulabilecek olan sistemler tarafından varsayılan bir şeydir. Ne olduğunu açıklamaya çalıştığınızda, zaten yeni bir mantık sistemi oluşturmaya başladığınızdan, mantığın kendisi için başka hiçbir şeyin söylenemeyeceğini unutmayalım.

Belki de sonsuza dek gerilemeyi durdurmanın tek yolu mantığın mantıksal-olmayan terimlerle açıklığa kavuşturulmasıdır. Son zamanlarda Robert Hanna’nın 2006 yılında yayınlanan Rationality and Logic adlı kitabını okurken, “tek bir evrensel proto-mantık” ve yukarıda bahsettiğimiz “tüm klasik ve klasik-olmayan mantık sistemleri” arasında yaptığı ilginç bir ayrımla karşılaştım. Hanna, ayrıca, tüm mantıksal sistemlerin bu proto-mantık yoluyla kurulduğunu iddia etmektedir.  Bu ayrımın, Kripke’nin mantık ve mantık sistemleri arasındaki yaptığı ayrıma nasıl çarpıcı bir şekilde benzediğine dikkat edelim.

Her durumda, Kripke mantığın ne olduğu konusunda önemli bir konuya değinmiştir. Bu konuda yeni çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Prof. Dr. Teo Grünberg
14 Ocak 2020

Prof. Dr. Teo Grünberg’in Özgeçmişi

1927 yılında İstanbul’da doğan Teo Grünberg, 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1964 yılında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden Doktora derecesini alarak, 1970 yılında Doçent, 1979 yılında da Profesör olmuştur. 1962-66 yıllarında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde konferansçı ve uzman olarak, 1966-82 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beşeri İlimler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1983-1994 yıllarında kurulması için öncülük ettiği ODTÜ Felsefe Bölümü’nün başkanlığını yürütmüştür. Teo Grünberg 1994 yılında emekli olduktan sonra da aynı bölümde derslerine devam etmekte olup hâlâ hazırda üç doktora öğrencisinin tezlerini yönetmektedir.

Profesör Teo Grünberg 1967 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi lise modern mantık reform komisyonu üyesi, 1967-76 yıllarında lise felsefe öğretmenlerine hizmet içi modern mantık yaz kursları öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Mantığa dayalı analitik düşünme geleneğinin, felsefe eğitim ve araştırmaları için vazgeçilmez bir öğe olması yönünde çaba gösteren Teo Grünberg’in bir bölümü uluslararası dergilerde yayınlanmış 35’i aşkın makale ve bildirisi ile 20’ye yakın kitabı bulunmaktadır.

Modern mantığı Türkiye’de üniversite ve lise eğitimi düzeyinde kabul ettirip yaygınlaştırması, çok sayıda eleman yetiştirerek bu alanın ülkemizde kurumsallaşmasında ve gelişiminde belirleyici hizmetleri nedeniyle Prof. Dr. Teo Grünberg’e 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü verilmiştir.

Communiqué for World Logic Day by Teo Grünberg

Logic and Systems of Logic

One can construct nearly for every field of study a system of logic which is specific to this field. Many of these systems are extensions of first-order logic with identity (also known as classical logic). To list some of them, we have modal, epistemic, deontic, and tense logic. All of these are extensions of classical logic. But there are other systems that are not extensions of classical logic, like intutionist logic and quantum logic as some of the laws of classical logic do not hold in these systems. The applications of these systems in various branches of philosophy as well as science and mathematics are well known.

Alan Berger extensively discusses an important distinction Kripke had drawn in a graduate seminar he gave at Princeton in 1974. The distinction in a nutshell is between systems of logic, like the ones we have mentioned above, and logic itself. He raised the issue of whether we adopt a logic and likewise adopt an alternative logic. His conclusion is that the notion of “adopting a logic” is incoherent. His argument, which relies on an infinite regress, can be construed as follows. In order to investigate, understand or construct a new system of logic one would need an antecedent system of logic and so ad infinitum. Therefore logic itself cannot be one of the systems of logic. It is rather something that is presupposed by all presently constructed systems of logic or those that would be constructed in the future. Note that nothing else can be said for logic itself since once you attempt to explain what it is you already start constructing a new system of logic.

Perhaps the only way to stop the regress is to try to elucidate what logic is in non-logical terms. While recently reading Robert Hanna’s book Rationality and Logic published in 2006, I came across with an interesting division he made between “a single universal protologic” and “all classical and non-classical logical systems” we have mentioned above. He further claims that all logical systems are constructed by means of the protologic. Notice how this division is strikingly similar to Kripke’s contrast between logic and systems of logic.

In any case, Kripke touched upon an important issue about what logic is. I think it would be essential to have new studies on this subject.

Prof. Dr. Teo Grünberg
14 January 2020

Biography of Prof. Dr. Teo Grünberg

Teo Grünberg was born in Istanbul in 1927. He received his Ph.D. in Philosophy in 1964, Istanbul University. He became Assistant Professor in 1966, Associate Professor in 1970, and Professor in 1979 in the Middle East Technical University.

Teo Grünberg worked as faculty during 1962-66 in the Philosophy Department, Istanbul University, and during 1966-82 in the Humanities Department, Middle East Technical University as Chairman of which he was the founder. He retired in 1994 and worked in the same department as adjunct faculty during 1994-2002. He was also an adjunct faculty during 1968-79 in Philosophy Department, Ankara University, and during 1989-90 in the School of Engineering, Bilkent University.

Teo Grünberg in collaboration with his colleague Hüseyin Batuhan initiated the modern logic reform in high school teaching undertaken by the Ministry of Education, starting from 1966. He lectured during 1968-76 in the summer courses in modern logic for high school teachers organized by the Ministry. He initiated also the teaching of modern logic in various universities and contributed to the training of large number of faculties in this field.

He is the author of more than fifteen books and 35 articles, some of which published in international journals, in the fields of modern logic and analytic philosophy.

Dünya Mantık Günü için Çağrı

Dünya Mantık Günü’nün ikincisini, 14 Ocak 2020 tarihinde, saat 14:00‘da, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi‘nde, Prof. Dr. Teo Grünberg‘in Dünya Mantık Günü Bildirisi ile kutlayacağız. Bildiri akabinde günümüzde mantık çalışmalarını ele alacağımız bir panelimiz olacak. Bütün mantık severleri bekleriz.

Program

Tutarsızlığın İz Sürücüsü: Teo Grünberg
Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy

Dünya Mantık Günü Bildirisi:
Prof. Dr. Teo Grünberg

Panel:
Prof. Dr. Şafak Ural
Prof. Dr. Zekai Şen
Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy
Prof. Dr. Hasan Bülent Gözkân
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen
Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu
Prof. Dr. Yücel Yüksel
Doç. Dr. Nazlı İnönü
Doç. Dr. Özgüç Güven
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kamer (Moderatör)

Tarih: 14 Ocak 2020 Salı, 14:00
Yer: İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi

Facebook Etkinlik Sayfası: https://www.fb.com/events/777111196104269/
Konum: https://goo.gl/maps/zht3S9qm275JeDCZ8
Afiş (PDF): http://bitly.com/35AQr0c

IX. Mantık Çalıştayı Kitabı yayımlandı

Vedat Kamer tarafından yayıma hazırlanan IX. Mantık Çalıştayı Kitabı, Mantık Derneği Yayınları tarafından e-kitap (ISBN: 978-605-80953-1-1) olarak yayımlandı.

PDF (Yüksek Çözünürlük: 21 Mb): http://bitly.com/2F5dkhw
PDF (Düşük Çözünürlük: 4 Mb): http://bitly.com/2teDlIL

Künye: IX. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2019, ss. 624.

İçindekiler:

 • Engin ABAT (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) & Öğr. Gör. İbrahim DENİZ (Mardin Artuklu Üniversitesi): Baruch Spinoza, Georg Cantor, Sonsuzluk ve Panteizm
 • Neşe AKSOY (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi): Kant’ta Transandantal Mantığın Doğru (Meşru) Kullanımı
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ARSLAN (Samsun Üniversitesi): Tractatus’un Biçimselci Matematik Anlayışının Eleştirisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Berk Utkan ATBAKAN (Bartın Üniversitesi): Nietzsche’nin Perspektifinden Dil ile Mantığın İlişkisi
 • Doç. Dr. Samet BAĞÇE (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Thomas Hobb Es’un Computatio Sive Logica’sına Dair Genel Notlar
 • Nefise BARAK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi): Kantçı Mantığın Tanrısı
 • Doç. Dr. Metin BECERMEN (Bursa Uludağ Üniversitesi): Adorno’nun Hegel’in Diyalektik Görüşünü Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme
 • Arş. Gör. Sedat BİNGÖL (Mardin Artuklu Üniversitesi): Wittgenstein’ın Tractatus’un Dil ve Anlam Anlayışına Eleştirisi
 • Prof. Dr. Mustafa BOZBUĞA (Üsküdar Üniversitesi): Tıp Alanında Temporal Mantık
 • Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi): Mantık ve Tıpta İnovasyon
 • Prof. Dr. Alev BULUT (İstanbul Üniversitesi): 11) Çevirinin Mantıksal Yönleri
 • Dr. Öğr. Üyesi Svitlana NESTEROVA COŞKUN (Artvin Çoruh Üniversitesi): Mantıkta ve Epistemolojide Analojinin Yeri: Benzerlik Bize Ne Anlatır?
 • Ebru ÇİMEN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi): Analitik Felsefe Açısından Anlam
 • Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi): Dursun Murat Çüçen’in Tartışma Mantığı Üzerine II
 • Arş. Gör. Demet Tuğçe DUMANOĞLU (Artvin Çoruh Üniversitesi): Frege’nin Anlam ve Gönderim Ayrımının Kökenine Dair Kavramsal İçerik Görüşü
 • Arş. Gör. Zafer GÜNDÜZ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi): Yapay Zekâ, Üstün İnsan Çalışmalarının Geleceği Bağlamında Öznenin Yeri, Değişimi ve Mantıksal Örüntülerinin Şekillenişi
 • Dr. Öğr. Üyesi Halil İMAMOĞLUGİL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi): Prof. Dr. Necati Öner’in Mantığın Tarihi Seyri Hakkındaki Görüşleri ve Mantık Konularını İşleyişi
 • Doç. Dr. Nazlı İNÖNÜ (İstanbul Üniversitesi): İslam Mantığının Tarihçesi
 • Doç. Dr. Murat KELİKLİ (Bartın Üniversitesi): Aristoteles’in Birinci Analitikler Eserindeki Muhtemel Önermeler Sorunu Hakkında
 • Dr. Öğr. Üyesi Gamze KESKİN (Kırklareli Üniversitesi): Kant Felsefesinde Estetik Yargının Diyalektiği
 • Fazilet Fatıma KILINÇ (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi): “Go” Oyunu Sorunsalı: Derin Öğrenme Bağlamında Algoritma
 • Arş. Gör. Fatih KÖK (Dicle Üniversitesi): Kurgudan Olguya: Dünyalar Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Hande KUMBASAR (İstanbul Üniversitesi): Nötrosofik Mantık
 • Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY (Maltepe Üniversitesi): Zekicelik-Mantıksallık Ayrımı Bağlamında Yapay Zekâ
 • Mehmet MİRİOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Olasılık Mantığının Aksiyomatik Sistemi Olarak Kolmogorov Aksiyomlarının Yetersizliği Üzerine
 • Kenan MUTLUER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi): Modern Rasyonalist Felsefede Biçimsel Gerçeklik ve Nesnel Gerçeklik Ayrımı
 • Çağla ÖZCAN (İstanbul Üniversitesi): Matematik ve Müzik
 • Dr. Alişan ÖZDEMİR (Maltepe Üniversitesi): Formel Mantık – Diyalektik Mantık İlişkisi
 • Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN (Atatürk Üniversitesi): Türkçemizde Konuşurken ve Yazarken Yaptığımız Mantık Yanlışları
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZKURT (Bayburt Üniversitesi): 21. Yüzyılda Sosyal Bilimin Açmazları, Yeni Arayışlar ve Bütünsel Bir Bilim Metodolojisine Doğru
 • Bahadır SÖYLEMEZ (İstanbul Üniversitesi): Hegel’in Mantık Bilimi’nde Varlık, Yokluk ve Oluş Üzerine Bir İnceleme
 • Dr. Diler Ezgi TARHAN (İstanbul Üniversitesi): Husserl’de Anlamın Ontolojik Koşulları Üzerine
 • Halise TARIMCIOĞLU (İstanbul Üniversitesi): Akıl Yürütme Yöntemleri ve Yapay Zekâ
 • Prof. Dr. Celal TÜRER (Ankara Üniversitesi): John Dewey’in Soruşturma Mantığı
 • Dr. Öğr. Üyesi Semra UÇAR (Sinop Üniversitesi): Fizikte Kullanılan Düşünce Deneylerinin Genel Özellikleri ve Sorunları
 • Prof. Dr. Şafak URAL (İstinye Üniversitesi): Sarmal Kavramlar
 • Arş. Gör. Necip UYANIK (Mardin Artuklu Üniversitesi): Kierkegaard’ın Hegel Mantığının Eleştirisi
 • Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi): Eleştirel Düşünme: Dini Örneklerle Kriterleri ve Evreleri

X. Mantık Çalıştayı Katılım Çağrısı

X. Mantık Çalıştayı, YÖK kararları ve COVID-19 önlemleri sebebiyle iptal edilmiştir.

X. Mantık Çalıştayı, Mehmet Ali Türkel anısına, 26-27 Mart 2020 tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların bildiri başlığını ve özetini 16 Şubat 2020 tarihine kadar https://forms.gle/qmLsP6DvXaikgiL37 adresindeki ilgili yerleri doldurarak bildirmeleri, katılım bedeline ait dekontlarını [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Mantık Çalıştayı’nda sunulacak bildirilerin özetlerinin toplantı sırasında dağıtılması, tam metinlerin ise toplantı sonrası basılması planlanmaktadır.

Sunulan bildirilerin en kısa zamanda yayımlanabilmesi için çalıştay sonrası metinlerin elektronik olarak iletilmeleri gerekmektedir.

28 Mart 2020 Cumartesi günü Kapadokya Gezisi yapılmasına yönelik organizasyon çalışmaları devam etmektedir. Gezi planlaması yapıldıktan sonra ayrı bir başvuru formu konuşmacı ve dinleyicilere gönderilecektir.

Dinleyici olarak katılmak isteyenlerin https://forms.gle/XJLTRRYuwnvrNtHT8 adresindeki formu doldurması; salon, yemek ve konaklama gibi planlamaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesine olanak verecektir.

Katılımcıların kalacakları yerler ile ilgili bilgi ayrıca paylaşılacaktır.

Katkılarınız ve katılımız için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kapadokya’da görüşmek dileğiyle.

Çalıştayda ele alıncak başlıca konular:

 • Mantık tarihi
 • Geleneksel mantık
 • Çağdaş mantık çalışmaları
 • İnformel mantık
 • Klasik-olmayan mantıklar
 • Puslu mantık
 • Dil ve mantık
 • Bilim ve mantık
 • Mantık ve matematik felsefesi
 • Mantık çeşitleri
 • Mantık eğitimi
  • Mantık kitaplarının incelenmesi, karşılaştırılması
  • Mantık lise müfradatı üzerine araştırmalar
 • Türkçede kullanılan mantık terimleri

Kayıt

Konuşmacılar için Kayıt

 • Konuşmacı Kayıt Formu: https://forms.gle/qmLsP6DvXaikgiL37
 • Konuşmacılar için katılım bedeli aşağıdaki gibidir:
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri: 50 TL
  • Doktora mezunları için: 150 TL

Katılım bedelinin Mantık Derneği‘nin aşağıdaki banka hesabına yatırılması gerekmektedir:
TEB Kızıltoprak/İstanbul Şubesi (Şube Kodu: 489)
IBAN: TR03 0003 2000 0000 0053 0351 02 (Hesap No: 53035102)

Dinleyiciler için Kayıt

Dinleyici Kayıt Formu: https://forms.gle/XJLTRRYuwnvrNtHT8

Prof. Dr. Şafak URAL
Mantık Derneği Başkanı
Web: https://calistay.mantik.org.tr
E-posta: [email protected]

Yapay Zekâ ve Formel Ontoloji Atölyesi (26-27 Ekim 2019)

Tanıtım

Bilgiye dair tüm pratikler (üretim, aktarım, paylaşım, erişim, kullanım, doğrulama, kuram geliştirme vb.) son iki yüz yıldır radikal bir biçimde değişmiştir. Bu değişim, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle yepyeni bir evreye girmiştir. Bu yeni evrede, tüm insanların bilgi pratikleri ile olan ilişkilerini yeniden düşünmek zorundayız. Ayrıca, tüm karar alma mekanizmaları da veri merkezli bir yaklaşıma doğru evrilmektedir. Bu aşamada veri ve bilginin işlenmesine dair geliştirilen modeller yapay zekâ içerisinde gittikçe önem kazanmaktadır. Bu modeller içerisinde veri ve bilginin standartlaştırılması, taksonomilerin kurulması, sınıflandırmaların oluşturulması, ilişkilendirmelerin yapılması vb. gerekmektedir. Formel ve uygulamalı ontolojiler bu gereksinimlerin karşılanmasına dair kavramsal, yöntemsel ve uygulamalı pratikleri içermektedir.

Amaç

Formel ve uygulamalı ontolojilerin yapay zekâ içerisinde kullanımına dair temel ilkelerin öğretilmesi ve bu ilkeler doğrultusunda basit uygulamaların yapılabilmesidir.

Kapsam

Atölyenin birinci günü alan ile ilgili temel kavramlar, yöntemler ve örnekler tanıtılacaktır. Atölyenin ikinci günü ise uygulamalı ontoloji içerisinde kullanılan bazı teknikler ve programlar belli vaka çalışmaları çerçevesinde öğretilecektir.

Düzenleyen Kurumlar

Ders Verecek Akademisyenler

Program

26 Ekim 2019 Cumartesi

10:00 Yapay Zekâ ve Ontolojiler
11:30 Ontoloji Kurmanın İlkeleri
14:00 Alan ve Üst-Düzey Ontolojiler
15:30 Veri ve Ontolojiler
17:00 Gün sonu değerlendirmesi

27 Ekim 2019 Pazar

10:00 Web Ontoloji Dili (OWL)
11:30 Semantik Ağ ve OWL
14:00 Ontoloji Uygulamaları: Ontoloji oluşturmanın ilkelerinin uygulanması
15:30 Ontoloji Uygulamaları: Protégé kullanımı
17:00 Gün sonu değerlendirmesi

Atölye İktisat Fakültesi Ek Bina 2‘de yer alan CE Sınıfı gerçekleştirilecektir.

Kayıt

Öğrenci için Atölye Katılım Bedeli: 100 TL
Öğrenci-olmayan için Atölye Katılım Bedeli: 200 TL
Kayıt Formu: https://forms.gle/21vEEGwqtfjD6AUB7

Katılım bedelinin Mantık Derneği‘nin banka hesabına yatırılması gerekmektedir:
TEB Kızıltoprak/İstanbul Şubesi (Şube Kodu: 489)
IBAN: TR03 0003 2000 0000 0053 0351 02 (Hesap No: 53035102)

Katılımcılara Berimsel Ontoloji Laboratuvarı sertifikası verilecektir.

Bu atölyenin bütün geliri Mantık Derneği’nin faaliyetleri için bağışlanmaktadır. Mantık Derneği’ne olan destekleri için Doç. Dr. Aziz F. Zambak ve Dilek Yargan‘a teşekkür ederiz.

İletişim

E-posta: [email protected]

Mantık Yaz Okulu 2019 Başvuru Sonuçları

Temel Mantık Yaz Okulu’na Kabul Edilen Öğrenciler (58 Öğrenci)

ADEM EVMEŞ
AHMED SEMİH ÖZMEKİK
AHMET FARUK YOLCU
AHMET FATİH KAYA
AHMET SİDAR KÖSE
AKIN DENİZ SORUCU
ASLIHAN YILMAZ
BURAK CİN
BÜŞRA KENAN
CANER KUTAMIŞ
CEREN HİLAL GÜNAYDIN
EBRU GÜRHAN CENİGZ
ELÇİN ESİN
ELİF KIZIL
ELİF TAŞCI
EMRE NERGİS
ESRA UZUN
FATMA NUR DEMİR
FEYZA YİĞİT
FEYZANUR YAYA
FURKAN YILMAZ
GÖKÇE NUR BAYIR
GÖKHAN CENGİZ
GÜLTEKİN ÇİFTÇİ
HELEN MÜNEVVER ARİ
HİLAL BEBEK
HULUSİ YİĞİT CÜCELİ
İBRAHİM HALİL KAYACAN
İPEK ÜNTUNA
KÜRŞAD İSA ALPTEKİN
MEHMET EKİN ŞAFAK
MELEK YAMANER
MELİKE TANK
MERVE ERGÜT
MERVE TAVLAN
MUHAMMET MEDENİ ŞAHİN
MUSTAFA YAYLALI
MUZAFFER AYSUN ARICA
NUR İPEK DENİZ
NURAY YAYLA
NURGÜL KOCATÜRK
ÖMER FARUK EBİBLİ
RABİA GÜNEY
RABİA NUR MEŞE
RABİA SEYHAN
RUMEYSA TUZANE
SALİH ÖZKAYA
SEMİH BAYLER
SENA NUR KURUM
SERCAN PALAVAN
SİBEL ÇATALKAYA
SİMGE KURTCU
ŞEYMA DUMAN
UBEYDULLAH ESER
YASEMİN GÖKÇE
YUSUF BEDİR
YUSUF ÖZAL KARAKAŞ
ZEYNEP ŞEKER

İleri Düzey Mantık Yaz Okulu’na Kabul Edilen Öğrenciler (45 Öğrenci)

ADEM SARICA
AHMED SEMİH ÖZMEKİK
AHMET FARUK YOLCU
AHMET FATİH KAYA
AHMET SİDAR KÖSE
AKIN DENİZ SORUCU
ASLIHAN YILMAZ
BUSE GÜRELİ
BÜŞRA KENAN
CANER KUTAMIŞ
CANSIN İREM MERİÇ
EBRU GÜRHAN CENİGZ
ELÇİN ESİN
ELİF KIZIL
EMRE NERGİS
ESRA UZUN
FEYZA YİĞİT
GAME DAMGACI
GÖKHAN CENGİZ
HİLAL BEBEK
İBRAHİM HALİL KAYACAN
İPEK ÜNTUNA
KÜRŞAD İSA ALPTEKİN
MEHMET DALLI
MEHMET ŞAH MALTAŞ
MELEK YAMANER
MUHAMMET MEDENİ ŞAHİN
MUSTAFA YAYLALI
MUZAFFER AYSUN ARICA
NUR İPEK DENİZ
OĞUZHAN ARPAÇUKURU
OSMAN AYDIN
RABİA GÜNEY
SALİH ÖZKAYA
SEMİH BAYLER
SENA NUR KURUM
SEVVAL TEKERCİOGLU
SİMGE KURTCU
SULTAN KOÇAK
ŞEYMA DUMAN
ŞEYMA ÜNAL
UBEYDULLAH ESER
YUSUF BEDİR
YUSUF ÖZAL KARAKAŞ
ZEYNEP ŞEKER

Mantık Yaz Okulu 2019

Mantık Yaz Okulu‘nun beşincisi 29 Temmuz – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nde (Kandilli Kampüsü) yapılacaktır.

29 Temmuz – 2 Ağustos 2019 (Temel Mantık Yaz Okulu)
5-9 Ağustos 2019 (İleri Düzey Mantık Yaz Okulu)

Genel Bilgi

Temel Mantık Yaz Okulu, mantık kavram ve yöntemlerini anlayabilmek için gerekli giriş dersinin ardından geleneksel mantık, çıkarım çeşitleri, dil-mantık ilişkisi ve mantık yanlışlıklarının öğretildiği derslerden oluşmaktadır.

İleri Düzey Mantık Yaz Okulu‘nda ise temel mantık bilgisi ile anlaşılabilecek özel mantık konuları ele alınmaktadır.

Amaç

Felsefe, Matematik, Enformatik veya Bilgisayar Mühendisliği gibi mantığa dayalı konuları içeren alanlardan gelen ve/veya mantığa ilgi duyan lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrencilere temel mantık bilgisi ve ileri düzey mantık konularını sunmak.

Düzenleyen Kurumlar

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Mantık Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mantık Derneği

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Şafak Ural (Mantık Derneği)
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kamer (İstanbul Üniversitesi)
Arş. Gör. İbrahim Halil Çetres (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Ders Verecek Akademisyenler

Prof. Dr. Şafak Ural (Mantık Derneği)
Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy (İstanbul Maltepe Üniversitesi)
Doç. Dr. İskender Taşdelen (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Mahbube Nazlı İnönü (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kamer (İstanbul Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Hanife Bilgili (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Arş. Gör. Oğuz Akçelik (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Arş. Gör. İbrahim Halil Çetres (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Arş. Gör. Fatih Kök (Dicle Üniversitesi)
Dilek Yargan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep Düzen (İstanbul Üniversitesi)

Asistanlar

Çağla Özcan
Hande Kumbasar
Başak Kurtuldu

Ders Programı

Katılım

 • Konaklamasız Katılım: 60 TL/gün (Öğle yemeği dahil)
  • Temel Mantık Yaz Okulu için Konaklamasız Katılım: 300 TL
  • İleri Düzey Mantık Yaz Okulu için Konaklamasız Katılım: 300 TL
  • Hem Temel Mantık hem de İleri Düzey Mantık Yaz Okulu: 600 TL
 • Konaklamalı Katılım: 90 TL/gün (Sabah, öğle ve akşam yemeği dahil)
  • Temel Mantık Yaz Okulu için Konaklamalı Katılım: 450 TL
  • İleri Düzey Mantık Yaz Okulu için Konaklamalı Katılım: 450 TL
  • Hem Temel Mantık hem de İleri Düzey Mantık Yaz Okulu: 960 TL
   • İki okul arası haftasonu (3-4 Ağustos 2019) için konaklama ücreti 30 TL/gün’dür. Bu günlerde yemek hizmeti verilmemektedir.

%70 devam sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Konaklama için derslerin gerçekleşeceği Feza Gürsey Binası’nın hemen yanındaki Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Öğrenci Yurdu’nda 35 kişilik kapasite mevcuttur.

Yaz okullarına katılanların yemek, ikram, kırtasiye, temizlik ve konaklama hizmetleri Boğaziçi Üniversitesi‘nden temin edilmektedir. Bu ücretler başvuru sırasında ilan edilecek Boğaziçi Üniversitesi’nin ilgili hesabına doğrudan ödenir. Feza Gürsey Merkezi ve Mantık Derneği eğitim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Katılım ücretleri Boğaziçi Üniversitesi tarafından belirlenmektedir:
http://fezagursey.boun.edu.tr/?sayfa=3

Başvuru Formu

Başvuru Formu: https://forms.gle/goVEfy7KUwF2iUF56
Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2019

Başvuru sonuçları 17 Haziran 2019 tarihinde web sitesi ve e-posta üzerinden açıklanacaktır.

İletişim

E-posta: [email protected]

IX. Mantık Çalıştayı Etkinlik Programı

IX. Mantık Çalıştayı, Prof. Dr. Necati Öner anısına, 18-19 Nisan 2019 tarihleri arasında, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Mantık Anabilim Dalı,İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mantık Derneği tarafından, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‘nde düzenleniyor.

Etkinlik Programı: [HTML] http://bit.ly/mc9mardin [PDF] http://bit.ly/mc9mardin-pdf

Düzenleyen Kurumlar

İlk Dünya Mantık Günü

Bugün ilk defa Dünya Mantık Günü kutlanıyor. Jean-Yves Béziau’nun önerisi ve girişimi ile bugün 32 ülkede mantık konuşulacak. Béziau’nun gayesi mantığı olması gereken yere, yani birinci sıraya taşımak. Dünya Mantık Günü’nün Türkiye’deki paydaşları olarak bizler de aynı gayeyi taşıyoruz. Bunun için Türkiye’deki bütün mantıkçıları, bugün mantık yapmaya, mantığı konuşmaya çağırıyoruz.

14 Ocak, Alfred Tarski’nin doğum günü, Kurt Gödel’in de ölüm günü olması vesilesi ile Dünya Mantık Günü için tercih edilmiş. Bununla birlikte yılın ilk günleri de, mantığı yıl boyunca konuşmak için bize iyi bir fırsat sunuyor. Mantığın her gün konuşulmasını diliyoruz.

20. yüzyılda Türkiye’deki mantık çalışmalarının iki temel direğinden birini inşa eden, Hocamız Prof. Dr. Necati Öner’i (1926-2019) 2 Ocak’ta kaybetmenin üzüntüsünü taşıyoruz. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, felsefe ve mantık camiasına başsağlığı dileriz. Geçen yıl, 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde düzenleyeceğimiz IX. Uluslararası Mantık Çalıştayı’nı Prof. Dr. Necati Öner adına yapılmasını karar vermiştik. Bu yılki Mantık Çalıştayı’nda Hocamız Prof. Dr. Necati Öner’in mantığa katkılarını da konuşup Hocamızı anacağız.

20. yüzyılda Türkiye’deki mantık çalışmalarının diğer temel direği olan Hocamız Prof. Dr. Teo Grünberg’e (1927) de sağlık ve afiyet dileriz.

Son yirmi yılda, Türkiye’de mantığın kurumsallaşması adına önemli adımlar atıldı. Bu adımların hiç kuşkusuz en önemli olanı, 2000 yılında Prof. Dr. Şafak Ural tarafından Mantık Anabilim Dalı’nın kurulmuş olmasıdır. Geçen yıl, 26 Ocak 2018’de, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yapılan bir toplantı ile, Hocamız Prof. Dr. Şafak Ural’ın mantığa ve felsefeye katkılarını ele almış, 70. yaş gününü birlikte kutlamıştık. Hocamız Prof. Dr. Şafak Ural, 21. yüzyılda mantığın Türkiye’de kurumsallaşmasının öncülerinden biri olmuştur.

Son on yılda içinde, 2012’den itibaren Mantık Çalıştayı düzenlenmeye başlandı. Bunu 2014’te İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mantık Derneği’nin kurulması izledi. Eylül 2014’te Mantık Yaz Okulu düzenlenmeye başlandı. 2015’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Berimsel Ontoloji Laboratuvarı kuruldu. Haziran 2015’te UNILOG 2015: 5. Evrensel Mantık Dünya Kongresi ve Okulu İstanbul’da yapıldı. Dünyanın dört bir tarafından 400’e yakın mantıkçı, bu kongre ile İstanbul’da bir araya geldi. 2016’da Mantık Derneği Yayınları kuruldu ve aynı yıl ilk iki kitabını yayımladı.

Türkiye’deki mantık çalışmaları, kurumsallaşmanın getirdiği ahenk ve birlikte çalışma imkânları sayesinde, felsefenin dışına taşmış, matematik ve bilgisayar bilimlerinin de katkı sağladığı bir alan haline gelmiştir. 2019’da mantığın interdisipliner çalışma imkânlarını genişletmek ve Türkiye’de mantığın kurumsallaşmasını geliştirmek adına; bir mantık dergisi oluşturmayı, bir mantık girişimi teşkil etmeyi, felsefe kökenli mantık eğitimine yazılım geliştirmenin dahil edilmesi için girişimlerde bulunmayı planlıyoruz.

Türkiye’deki bütün mantıkçıları, mantığı olması gereken yere, birinci sıraya koymak için çalışmaya ve katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Dünya Mantık Günü kutlu olsun!

Dr. Vedat Kamer
İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Mantık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Mantık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

%d blogcu bunu beğendi: